در صورت تمایل به ارجاع خدمات مهندسی به شرکت مهندسین مشاور کوشا پایدار، می توانید برگ آنلاین ارجاع خدمات مهندسی را به همراه توضیحات کامل در ذیل پر نموده و ارسال نمایید. نتیجه پس از بررسی توسط ایمیل و یا تماس تلفنی به اطلاع متقاضیان محترم خواهد رسید.

 

 مشخصات پیشنهاد دهنده :

 

 

 مشخصات پیشنهاد (درخواست خدمات فنی) :

 

کد امنیتی